top of page

Laadukas kuvapankki luo tunnettuutta

Tutkimusten mukaan 90 % aivojen vastaanottamasta informaatiosta on visuaalista. Ihminen käsittelee visuaalista tietoa – kuvia ja videoita – jopa 60000 kertaa nopeammin kuin kirjallista. Visuaalisuuteen kannattaa siis panostaa myös yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa. Onnistuessaan se vahvistaa organisaation brändiä halutunlaiseksi.


Hodarikoju

Kuvapankki auttaa brändin rakentamisessa


Kuvapankki on erinomainen keino rakentaa yrityksen visuaalista ilmettä. Lyhyesti sanottuna kuvapankilla tarkoitetaan valokuva-arkistoa, joka tarjoaa kuvien käyttöoikeuksia niitä tarvitseville tahoille, kuten yrityksille, mainostoimistoille ja aikakauslehtien toimituksille. Ostettuja kuvia hyödynnetään esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin.

Vaikka tarjolla olevista kuvapankkipalveluista löytyy jopa miljoonia kuvia, videoita ja vektoreita, esille nousee myös kysymyksiä:

Ovatko kuvat kuitenkaan riittävän yksilöllisiä? Voidaanko niiden avulla ilmentää yrityksen brändiä? Löytyykö valikoimista juuri sellaisia kuvia, jotka sopivat tiettyjen tuotteiden markkinointiin?

Mikäli haluaa panostaa yksilöllisyyteen, kuvapankin voi tilata myös valokuvaajalta. Tällöin saa takuun siitä, että kuvapankin kuvat ovat laadukkaita, yksilöllisiä ja mukautuvat yrityksen ilmeeseen.

Koska ihminen käsittelee tietoa visuaalisuuden kautta, on tärkeää luoda yhtenäinen visuaalinen ilme, jonka asiakkaat helposti tunnistavat.


Miten laadukas kuvapankki rakennetaan?


Valokuvaajan kanssa toteutettu kuvapankki perustuu yhteistyöhön ja suunnitelmallisuuteen. Prosessi alkaa yhteisellä suunnittelupalaverilla, jossa käydään läpi yrityksen arvoihin ja asiakkaisiinsa liittyviä yksityiskohtia. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää selvittää, mitä ja miten kuvilla halutaan viestiä.

Suunnittelupalaverissa sovitaan myös itse kuvauksen järjestelyistä. Kuvausaika ja -paikka vaikuttavat siihen, millaisin menetelmin kuvaus toteutetaan. Kaikki kuvaukset ovat luonteeltaan yksilöllisiä, joten käytetyt laitteet ja menetelmät riippuvat aina kuvaustilanteesta.

Myös kuvien lopullinen määrä ja kuvauksiin käytettävä aika saattaa vaihdella kuvaustilanteen mukaan. Yleisesti ottaen kuvapankin koko voi vaihdella aina muutamasta otoksesta laajoihin, teemoittain vaihteleviin kokonaisuuksiin.

Kuvausten jälkeen edessä on vielä kuvien jälkikäsittely. Jälkikäsittelyllä kuvien värit, kirkkaus ja kontrasti säädetään vastaamaan yrityksen suosimaa visuaalista ilmettä. Kun kuvat ovat esimerkiksi sävytykseltään yhtäläisiä, auttaa se erottumaan kilpailijoista ja luomaan omaa helposti tunnistettavaa brändiä. Panostus visuaalisuuteen on siten panostus yrityksen menestykseen ja tulevaisuuteen.


Jopa 65 % ihmisistä on visuaalisia oppijoita, eli he muistavat ja oppivat parhaiten kuvallisesta informaatiosta. Koetko sinä olevasi visuaalinen ihminen? Vaikuttaako visuaalisuus valintoihisi ja ostokäyttäytymiseesi?


Ps. Kuvapankkiin on mahdollista saada myös tekstisisältöä. Vaikka sanonnan mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, laadukas tekstisisältö täydentää kuvan välittämää sanomaa.


Kuvat :

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page